Mapa strony

5-15-50

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja i integracja różnych grup wiekowych naszej społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej poprzez zajęcia w formie spotkań edukacyjnych w różnych grupach wiekowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na spotkaniach – zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych w grupach wiekowych przedszkolaki – młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież ponadgimnazjalna – seniorzy. Odbyły się: spotkanie integracyjne, spotkania nauczające: „Co jest moją małą Ojczyzną? Legendy i rodzinne historie w mojej Gminie. Rodowód herbu”, „Nasze miejsce na Ziemi”, „Nasi sąsiedzi”, „Gwara wielkopolska. Przygotowanie Jednodniówki”, „Uczymy się od seniorów”. Tradycyjne, ręczne robienie ozdób dla domu. Aktywny senior – pogadanka oraz trening z wielokrotnym mistrzem świata weteranów. Młody człowiek w Urzędzie Gminy – spotkanie nauczające z doświadczonym pracownikiem miejscowego Urzędu. Spotkanie podsumowujące – wspólny koncert kolęd dla uczestników projektu i społeczności lokalnej.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zaktywizowano i zintegrowano różne grupy wiekowe naszej społeczności lokalnej, stworzono możliwość mądrego wykorzystania wolnego czasu, kultywowano historię i tradycję naszego regionu. Wyrobiono poczucie wspólnoty regionalnej uczestników projektu. Zadbano o poprawę komunikacji i budowę poprawnych relacji na linii młodsze pokolenie – starsze. Wykształcono w uczestnikach projektu umiejętności samorozwoju i samorealizacji poprzez rozwiązywanie określonych zadań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu 5-15-50 były dzieci z Przedszkola Samorządowego „Raj Psotników” w Pogorzeli, młodzież ponadgimnazjalna ZSOiZ w Pogorzeli, seniorzy z Klubu Seniora w Pogorzeli oraz społeczność Gminy Pogorzela (uczestnicy koncertu kolęd zorganizowanego na podsumowanie projektu).

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu partnerami byli: Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli oraz seniorzy naszej Gminy.