Mapa strony

400 lat Więcek – 2016 rokiem dla mojej wsi

Logotyp Gołdapskiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, wyrobienie poczucia odpowiedzialności i wpływania na wizerunek miejsca zamieszkania, podniesienie atrakcyjności wsi Więcki.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podjęte działania to: spotkania organizacyjne i robocze, pozyskiwanie partnerów i funduszy, zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Więckach oraz placu po zasypanym basenie przeciwpożarowym (wykonanie zadaszonych ławek, stojaka na rowery, nasadzenia roślin ozdobnych, systematyczne wykaszanie), ukwiecenie przystanków autobusowych, przeprowadzenie konkursu fotograficznego i konkursu na najestetyczniejszą posesję, zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy i powiatu (pokonkursowej wystawy fotograficznej, poczęstunku dla wykonawców i zaproszonych gości, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, prezentacja rekonstrukcji aktu alokacji majątku ziemskiego w Więckach, przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla rodzin), zorganizowanie imprezy podsumowującej projekt, działania promocyjne.

Rezultaty projektu

 • integracja i aktywizacja lokalnej społeczności;
 • nowe doświadczenia z zakresu pracy zespołowej, organizacji imprez, pozyskiwania funduszy i partnerów, pisania wniosków, promocji, budowania bazy zasobów;
 • wzrost atrakcyjności wsi;
 • powstanie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów;
 • nowe płaszczyzny integracji i aktywizacji mieszkańców;
 • zaangażowanie do działań osób, które wcześniej nie były aktywne.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy to głównie mieszkańcy wsi Więcki. Działaniami objęte były różne grupy wiekowe, często całe rodziny (głównie podczas pikniku i konkursu „Estetyczna posesja”). W pikniku wzięły udział rodziny z gminy Budry i powiatu węgorzewskiego. W konkursie fotograficznym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz dorośli. W prace organizacyjne zaangażowali się członkowie stowarzyszenia „Więcki Razem”.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
 • Samorząd Lokalny
 • Rada Sołecka Sołectwa Wsi Więcki
 • Bank Spółdzielczy w Węgorzewie o/Budry
 • Gminne Gimnazjum w Więckach
 • Szkoła Podstawowa w Sobiechach