Mapa strony

2019 Rokiem Aleksandra Świętochowskiego

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy mieszkańców na temat postaci Aleksandra Świętochowskiego a przez to zwiększenie poczucia dumy z miejsca pochodzenia, większej świadomości na temat historii naszego miasta.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach działań zorganizowaliśmy:

 • wycieczkę w formie gry, zabawy dla młodzieży pozwalającej na poznanie postaci A. Świętochowskiego i związanych z nim miejsc w Stoczku,
 • 3 prelekcje w szkole dla uczniów,
 • konferencję dla mieszkańców, która odbyła się w wrześniu, gdzie osoby, naukowcy interesujące się postacią Świętochowskiego, profesorowie i regionaliści przybliżyli fakty z jego życia,
 • wyjazd do miejsca pochówku A. Świętochowskiego na Gołodczyznę, gdzie wraz z grupą młodzieży i regionalistów poznaliśmy historię jego ostatnich lat oraz złożyliśmy kwiaty na jego grobie.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem był wzrost wiedzy wśród minimum 100 mieszkańców na temat postaci A. Świętochowskiego. Poza dorosłymi mieszkańcami wiedzę zdobyło również ponad 60 dzieci i młodzieży. Ponadto społeczność lokalna miała okazję włączyć się w obywatelskie obchody roku A. Świętochowskiego. Odbiorcy projektu mogli zobaczyć dobry przykład, że pochodzenie z mniejszej miejscowości nie jest przeszkodą w odniesieniu sukcesu.
Poza tymi odbyły się: 1 gra terenowa, 3 prelekcje, 1 konferencja, 1 wizyta studyjna; wydano też 100 broszur pokonferencyjnych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszych działań byli:

 • dzieci i młodzież (21 osób), które wzięły udział w grze terenowej poprowadzonej śladami życia A. Świętochowskiego, 58 osób wzięło udział w 3 prelekcjach,
 • młodzież i regionaliści (22 osoby) wzięli udział w wizycie studyjnej na Gołodczyźnie,
 • mieszkańcy Stoczka (121 osób) którzy wzięli udział w konferencji zorganizowanej w celu upowszechnienia wiedzy na jego temat.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Miasto Stoczek Łukowski;
 • Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim;
 • Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Stoczku Łukowskim;
 • Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim.