Mapa strony

150 przepisów na 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich

Logotyp Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Cel projektu

Celem projektu była aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywowanie tradycji i umiejętności kulinarnych – regionalnych. W ramach projektu zostało zrealizowane 7 inicjatyw. Odbiorcami byli mieszkańcy sołectwa i gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • prezentowanie wypieków na festynie „Dzień Rodziny”;
  • Dzień Taty – pieczenie i dekorowanie ciasteczek;
  • spotkanie z Młodzieżą z Czech;
  • „Od ziarenka do bochenka” – wspólne pieczenie chleba;
  • spotkanie stowarzyszeń;
  • kurs komputerowy;
  • zakończenie projektu, spotkanie stowarzyszeń.

Rezultaty projektu

Ok. 400 osób uczestniczyło i delektowało się wypiekami w Dniu Rodziny, ok. 30 dzieci nauczyło się dekoracji i pieczenia ciasteczek, 14 wolontariuszek wzmocniło woje umiejętności organizacyjne, 86 osób poznało, kosztowało i wymieniło się doświadczeniami kulinarnymi oraz tradycjami, 18 osób zapoznało się i poznało tajniki pieczenia różnych rodzajów chleba, 30 osób uczestniczyło w spotkaniu stowarzyszeń, 11 osób nauczyło się podstawowej obsługi komputera oraz jak zakładać bloga.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy sołectwa, Gminy, dzieci, młodzież.

Partnerzy w realizacji projektu

lokalne stowarzyszenia, centrum kultury, OSP, parafia, sołtys, rada gminy, lokalne przedsiębiorstwa, lokalne media