Mapa strony

100-letnie tradycje Straży Pożarnej w Wilczyskach

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu było ocalenie fragmentu historii miejscowości, głównie dorobku OSP, poprzez wspólne działania mieszkańców Wilczysk.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Zgromadzenie materiałów historycznych: pamiątek, zdjęć, dokumentów związanych z OSP Wilczyska.
  2. Spisanie 100- letniej historii Straży wilczyskiej.
  3. Pozyskanie i ochronienie pamiątek wilczyskich strażaków celem prezentacji podczas obchodów 100-lecia straży w maju 2017 r.
  4. Wydanie albumu historyczno-fotograficznego „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczyskach”.
  5. Druk folderów okolicznościowych „100 lat OSP Wilczyska”.
  6. Wykonanie tablic fotograficznych ze zdjęciami strażaków od początku istnienia straży po dzień dzisiejszy.

Rezultaty projektu

Za pomocą powyższych działań nastąpiło podniesienie znajomości walorów własnej miejscowości i jej bogatej historii oraz promocja w otoczeniu. Wydrukowany został album ze 100-letnią historią OSP w Wilczyskach bogato ilustrowany zdjęciami oraz foldery okolicznościowe.

Odbiorcy projektu

Odbiorcy projektu to mieszkańcy wsi Wilczyska, obecni, jak i ci, którzy wyjechali, zainteresowani mieszkańcy innych miejscowości, osoby, które wyjechały z naszej gminy, ale chętnie ją promują w swoim otoczeniu, dzieci i młodzież, nauczyciele, bibliotekarze, historycy, regionaliści.

Partnerzy w realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczyskach