Mapa strony

10 Lat Lakavinyl

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie przedsięwzięcia kulturalno-sportowego. W ramach projektu promowana była twórczość młodych osób, głównie sportowa i artystyczna. Nasza inicjatywa odpowiada na potrzeby młodzieży w tym zakresie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach przeprowadzonych działań odpowiedzialni byliśmy za przygotowanie zawodów sportowych, kontakt z zawodnikami, nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami, nawiązanie współpracy ze sponsorami, promocja wydarzenia w internecie i w innych mediach. Samo wydarzenie odbiło się szerokich echem, zarówno w mediach społecznościowych jak i na samej imprezie. Główne działania polegały na organizacji zawodów sportowych, jamu graffiti, koncertu głównego oraz licznych konkursów dla publiczności mających na celu integrację społeczną.

Rezultaty projektu

W zawodach wzięło udział ponad 30 zawodników, także z woj. dolnośląskiego. Nagrody dla najlepszych zawodników były atrakcyjne, zainteresowanie udziałem było ogromne, a poziom zawodów ekstremalnie wysoki. Równolegle w czasie zawodów odbywały się liczne konkursy dla dzieci i młodzieży. W ramach akcji malowania graffiti wzięło udział wielu artystów, realizowane również były warsztaty graffiti. Zgromadziliśmy publiczność o w liczbie niemal 3000 osób.

Odbiorcy projektu

 • mieszkańcy miasta i powiatu – głównie dzieci i młodzież
 • zawodnicy sportów ekstremalnych
 • nieformalne grupy graffiti
 • lokalni artyści hip-hopowi o ogólnopolskim zasięgu
 • stała grupa odbiorców wydarzenia dla których nasza impreza stała się coroczną tradycją

Partnerzy w realizacji projektu

 • jednostki samorządowe
 • domy kultury
 • szkoły
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia
 • sponsorzy
 • lokalni przedsiębiorcy