Mapa strony

Projekt Zdrowo Na Sportowo

Data opublikowania: 25 października 2018

Autor:
Małgorzata Siek
ODL:
Fundacja Koalicja dla Młodych
Grantobiorca:
Przyjaciele szkoły

Ostatnie działania w ramach projektu „Zdrowo na sportowo” realizowanego przez Przyjaciół Szkoły pod patronatem Stowarzyszenia „Razem dla dzieci” dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” są już za nami. 13 września 2018 r. uczniowie z klas I-III, wzięli udział w wycieczce do Zespołu pałacowo-parkowego w Suchej. Dzieci spacerowały po parku, który powstał w drugiej połowie XIX wieku według projektu wybitnego ogrodnika Edmunda Jankowskiego. W parku podziwiały bogaty starodrzew, złożony z dębów, lip, jesionów, wiązów, kasztanowców, topoli, olch, klonów, akacji, grabów, wierzb, sosen i świerków. Najstarsze drzewa liczą około 250-300 lat. Atrakcją parku były dwa połączone ze sobą stawy z dużą wyspą. 16 września pod opieką p. Barbary Woźniakowskiej poszliśmy na kolejny rajd pieszy do Gaju k/ Kamienia, gdzie oddaliśmy hołd Polakom poległym za Ojczyznę: podporucznikowi Wacławowi Grandysowi. Uczniowie uporządkowali miejsce pamięci, zapalili znicz. W trakcie pieszej wycieczki poznali okolicę miejscowości  Sucha i Kamień, ciekawostki przyrodnicze min.: kamień polodowcowy rapakiwi w Kamieniu, wdrażali poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, w sposób aktywny spędzili czas wolny, zdobyli wiadomości o wydarzeniach z historii naszej małej ojczyzny. Nasza okolica bogata jest w ciekawe i ważne miejsca, dlatego też 21 wrześniaudaliśmy się w stronę Suskiego Młynka ul. Leśna, spacerując podziwialiśmy piękno 90-letniego lasu sosnowego. Dochodząc do Suskiego Młynka na skraju lasu zatrzymaliśmy się na krótką chwilę zadumy nad dwiema mogiłami partyzantów rozstrzelanych przez Niemców w 1943r. Dzięki licznym rajdom dzieci miały możliwość poznać swoją małą ojczyznę i piękno, które je otacza.