Mapa strony

Projekt „OSP POWIDZ- EDUKACJA- BEZPIECZEŃSTWO” Zakończony !

Data opublikowania: 11 grudnia 2018

Autor:
Marta Ślebioda
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Celem projektu pt. „OSP POWIDZ – EDUKACJA – BEZPIECZEŃSTWO” było upowszechnianie prawidłowych zachowań i nabycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty czynności życiowych przez osoby poszkodowane w różnego zdarzeniach losowych.

W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu zakupiła fantomy treningowe w ilości 3 szt. (dziecko, niemowlę i dorosły) wraz z defibrylatorem AED treningowym.

OSP Powidz zorganizowała na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki w Powidzu pokaz akcji ratowniczej na wodzie z udziałem drużyny wodnej OSP, drużyny WOPR Powiatu słupeckiego, ratowników OSP Powidz oraz ratowników medycznych z zaprzyjaźnionej jednostki ratownictwa medycznego z Kalisza. W ramach podjętych działań ratownicy medyczni OSP Powidz przystąpili do pokazów na fantomach zakupionych w ramach zadania, jak należy prawidłowo wykonywać czynności resuscytacyjne wraz z użyciem AED.

Efektami przedstawionej akcji i potem pokazów resuscytacji krążeniowo-naczyniowej jest wzrost świadomości społecznej jak ważnym jest, aby w razie podobnych zdarzeń z życia wiedzieć i przede wszystkim nie bać się podejmować działań ratujących życie ludzkie. Ponadto pokazy pierwszej pomocy zostały zorganizowane dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu oraz Seniorów z terenu Gminy Powidz.

Zainteresowanie oraz aktywny udział społeczeństwa podczas realizacji projektu wskazuje na potrzebę realizacji takich działań, które OSP Powidz zamierza kontynuować w latach następnych.