Mapa strony

Projekt „Działamy i Pomagamy W Czasie Pandemii”

Data opublikowania: 16 września 2020

Autor:
Marta Andrukiewicz
ODL:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Nasz projekt odpowiada na potrzeby seniorów, osób chorych, osób niepełnosprawnych i samotnych, objętych kwarantanną. Projekt „Działamy i pomagamy w czasie pandemii” inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i niwelowania skutków epidemii, poprzez wsparcie samopomocy społeczności lokalnej.

We wsi Lipina jest około 30 osób samotnych, w tym seniorzy, osoby niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnego życia. To właśnie one otrzymały gotowe pyszne posiłki i mogą liczyć na pomoc w zakupach oraz realizacji recept. W pomoc i działania w ramach projektu są zaangażowane przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich”Lipinki” – wolontariusze gotowi pomóc i poświęcić swój czas na rzecz innych.

Podczas warsztatów prowadzonych online, uczestniczki poznały sposoby szycia maseczek ochronnych, które będą potem rozdane osobom potrzebującym.

Poza tym w Lipinie powstał nieodpłatny punkt ksero, gdyż wiele osób ma problem z kopiowaniem dokumentów, drukowaniem podań itp., a taki punkt w klubie wiejskim usprawni załatwianie spraw urzędowych i innych dla wielu mieszkańców.

Do tej pory zakupiliśmy maszynę do szycia, nową kuchnię gazowo-elektryczną, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka + ksero) oraz artykuły spożywcze, które posłużyły do przygotowania pysznych potraw potrzebującym.