Mapa strony

Projekt „I Dla Ciała i Dla Duszy ze Wspólnotą w Piętnie”.

Data opublikowania: 23 września 2019

Autor:
Anna Lendzioszek
ODL:
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Zakończył się okras wakacyjny a wraz z nim szereg niezwykle atrakcyjnych działań realizowanych w ramach projektu „I dla ciała i dla duszy ze Wspólnotą w Piętnie”. Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

Projekt rozpoczął się obrzędami sobótkowej nocy , podczas których mieszkańcy Piętna wysłuchali prelekcji dot. obrzędów i tradycji, wyplatali i puszczali wianki a na zakończenie zorganizowali wspólna biesiadę. Kolejnymi działaniami mającymi na celu integrację i aktywizację mieszkańców oraz zwiększenie świadomości ludności lokalnej na temat aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego był „Marsz po zdrowie” i piłkarski turniej drużyn dziecięcych – „Piłka jest okrągła a bramki są dwie”.

W marszu uczestniczyli wszyscy chętni – zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy przybyli z kijkami do sali OSP aby wspólnie wyruszyć dalej. Przed wymarszem Panie pielęgniarki obecne w punkcie medycznym mierzyły ciśnienie i udzielały cennych wskazówek na temat profilaktyki zdrowotnej. Podczas spaceru, który obejmował trasę ok. 4 km, można było razem pośpiewać, a po jego zakończeniu odpocząć i posilić się daniami przygotowanymi przez Panie ze Wspólnoty z pysznym tortem w roli głównej.

W turnieju udział wzięło 5 drużyn. Areną zmagań stało się boisko przy parku w Piętnie. Po emocjonujących rozgrywkach wyłoniono zwycięzców, którym na zakończenie turnieju wręczono puchary, statuetki i nagrody indywidualne oraz nagrody dla drużyny.W silnym ciele, silny duch (walki) – dlatego też w trakcie turnieju dla wszystkich uczestników nie zabrakło kiełbaski z grilla, a po nim zapiekanek.

Jak widać czas wakacyjny przyniósł szeroki wachlarz działań i atrakcji w Stowarzyszeniu, a kontynuacją założeń projektowych będzie zaplanowany w najbliższym czasie rajd rowerowy oraz wyjazd na spektakl teatralny.