Mapa strony

Projekt 5-lecia DL W Partnerstwie Borów Niemodlińskich

Data opublikowania: 31 października 2017

Autor:
Daniel Podobiński
ODL:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

W miniony piątek, 27.10.2017 roku Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłosiło konkurs na projekt 5-lecia programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich. Spośród wszystkich projektów „Działaj lokalnie” zrealizowanych w latach 2013-2017 w 8 gminach Borów Niemodlińskich, 3-osobowa komisja, składająca się m.in. z koordynatora programu DL, wybrała 8 projektów (I etap). Ocena odbywała się na podstawie następujących kryteriów:

– innowacyjność projektu

– prawidłowość formalno-prawna realizacji projektu (m.in. jakość prowadzenia dokumentacji projektowej, w tym księgowej, jakość raportu końcowego i/lub ankiety monitorującej, sposób i zakres promocji, zakres i jakość konsultowania ewentualnych przesunięć w budżecie, samodzielność w działaniu)

– stopień wpisywania się w ścieżki tematyczne programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich, tj. „Działaj lokalnie. Naturalnie” i/lub „Młodzi Działają lokalnie”

– jakość, częstotliwość i zakres kontaktów z Ośrodkiem Działaj Lokalnie

– stopień zaangażowania społeczności lokalnej i partnerów do realizacji projektu

– adekwatność działań projektowych do zapisów wniosku (na ile zrealizowane/realizowane działania są/były zbieżne z zapisami wniosku co do zakresu, terminu)

W II etapie konkursu głos został oddany mieszkańcom. Każdy może oddać 1 głos on-line na wybrany projekt. Organizacja, która realizowała zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł, a wśród głosujących rozlosowane zostaną upominki. Głosowanie jest bezpłatne i trwać będzie do 30.11.2017 r. za pośrednictwem ankiety on-line https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOhD7BB-0QAFpIJqJkfBQS5Nrj8b8fCXV_g-bsyQ26aVdgA/viewform