Mapa strony

Powstaliśmy Z Historii I Historią Będziemy – „Skarpa Pamięci W Wójtowie”

Data opublikowania: 10 listopada 2017

Autor:
Maciej Wąsik
ODL:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

„Powstaliśmy z historii i historią będziemy” z tego też względu, zależy nam na przybliżeniu dawnych dziejów naszej blisko 660-letniej  miejscowości Wójtowo, naszej małej ojczyzny.

Projekt, którego się podjęliśmy polega na stworzeniu miejsca spotkań, pobudzeniu aktywności i świadomości patriotycznej mieszkańców Wójtowa za pomocą postawienia dwóch tablic opisujących historię Wójtowa. Na jednej z tablic opisane będą najważniejsze daty i wydarzenia historyczne naszej miejscowości od momentu powstania, a druga opisywać będzie najważniejsze osoby historyczne związane z Wójtowem. W Wójtowie w ramach zeszłorocznej realizacji projektu Grupy Odnowy Wsi „Wójtowo na kwiatowo” zagospodarowana została skarpa przy głównej ulicy we wsi ul. Modrzewiowej. Mieszkańcy stworzyli piękne miejsce z (roślinnym) napisem Wójtowo, ławeczkami, gazonami, nasadzeniem itp. W realizację tego projektu zostały zainwestowane nie tylko środki w ramach wygranego konkursu, ale również ogromny wkład pracy mieszkańców. Pragniemy, aby projekt „Skarpa pamięci w Wójtowie” był kontynuacją włożonej wcześniej pracy i motywacją do dalszych działań mieszkańców. W trakcie realizacji projektu pozbieraliśmy informacje o naszej miejscowości od najstarszych mieszkańców. Historie, które udało nam się zebrać w wywiadach lub też wyszperać w starych księgach, przedstawiamy na stronie www.wojtowo.pl, w zakładce historia. Streszczenia tych historii umieściliśmy na tablicach historycznych. W między czasie odbyło się wiele spotkań, miało miejsce wiele wzruszających scen związanych ze wspomnieniami naszych mieszkańców. Grupa robocza wraz z profesjonalnym studiem poligraficznym wypracowała wzór tablic, będzie on nawiązywał do istniejącej tablicy stojącej już w naszej miejscowości, dzięki czemu zostanie zachowany charakter warmińskości naszej wsi. Uroczyste odsłonięcie tablic nastąpi w dniu 12.11.2017 r. o godz. 10:20, na które serdecznie zapraszamy.