Mapa strony

Poważne Projekty W Krainie Szlaków Turystycznych

Data opublikowania: 12 marca 2018

Autor:
Natalia Szczepańska-Zych
ODL:
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

W naborze organizowanym w 2017 r. przez Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wpłynęło 14 projektów z czego 6 uzyskało dofinansowanie. W związku z tym, że jako ODL nie wskazujemy „ścieżek tematycznych” trafiają do nas projekty różnorodne, oryginalne, których rozpiętość tematyczna jest niemożliwa do określenia. Łączy je jedno – wszystkie są ważne społecznie i niosą zmiany dla lokalnej społeczności.

„Poważne” tematy w ostatnim naborze wniosków zostały poruszone przez dwa Stowarzyszenia.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Glisno z lokalnymi Harcerzami zrzeszonymi w 2 DH Wataha i 22 GZ Młode Wilczki zrealizowano cykl warsztatów z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „ Pierwsze minuty warte życia – od zera do bohatera”. W ramach projektu zakupiono fantomy do ćwiczeń RKO, defibrylator automatyczny oraz materiały opatrunkowe. Sprzęt oraz nowo nabyte umiejętności będą wykorzystywane w pokazach w trakcie lokalnych spotkań, imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych.

Kolejny „Poważny” projekt  to „Nie dam się podejść” realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń”

Celem projektu było uświadomienie mieszkańcom gminy Santok zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi są: uzależnienia behawioralne, alkoholizm, narkomania i niezdrowe żywienie; zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej o niebezpieczeństwie, jakie niosą różnego typu nałogi; uświadomienie ryzyka, związanego z nieuczciwością sprzedawców i akwizytorów; edukacja w zakresie zdrowego żywienia i stylu życia. Projekt zakładał realizację 5 zadań; każde z nich to dwa dwugodzinne spotkania. „Nie kupię ani nie zapłacę”- ponad 20 seniorów spotkało się z prawnikiem, który wyczulił na nieuczciwość sprzedawców, natomiast arteterapeuta, wykorzystując formy taneczne, ćwiczył asertywność. „Wolę halę sportową niż iPada” – policjant przedstawił uczniom niebezpieczeństwa grożące uzależnionym od środków telekomunikacyjnych, a nauczyciel wychowania fizycznego wskazał korzyści płynące z gier zespołowych. „Moje dziecko nie bierze”- pedagog wyjaśniała rodzicom, jak zauważyć, że dziecko sięga po używki. „Nie poddam się presji alkoholika” to pogadanki przeprowadzone przez terapeutę i tzw. „trzeźwego alkoholika”. „Moja rodzina tyje” – warsztaty kulinarne dla rodzin z udziałem dietetyka. Projekt podsumował wyjazd do teatru. Dzięki projektowi udało się zaangażować mieszkańców gminy w życie publiczne, wypromować aktywne działania zapobiegające: uzależnieniom, popadaniu w nałogi, łatwowierności oraz prowadzeniu niezdrowego stylu życia, prowadzącego do otyłości. Projekt spowodował integrację społeczeństwa wokół wspólnych zadań, zaktywizował mieszkańców wokół działań o charakterze dobra wspólnego oraz wzmocnił indywidualne poczucie własnej wartości.

Realizatorów powyższych projektów cieszyło duże zainteresowanie i aktywność ze strony uczestników warsztatów. Okazało się, że nic nie uczy  i przekonuje bardziej niż samodzielne uczestnictwo w warsztatach tematycznych. Lekko, łatwo i przyjemnie zrealizowano dwa najpoważniejsze tematycznie projekty z ubiegłorocznego naboru wniosków. Takich projektów sobie i Wam życzymy więcej!