Mapa strony

Poszukiwania Nowych Dźwięków…

Data opublikowania: 27 lutego 2020

Autor:
Natalia Sobolewska
ODL:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Dotowany: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim
Nazwa Projektu: Poszukiwania nowych dźwięków

Cel projektu:
Integracja społeczna lokalnych mieszkańców, osób niepełnosprawnych z powiatu słupeckiego oraz opiekunów z różnych placówek. Zamierzeniem było zapoznanie społeczności lokalnej z twórczością osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie stowarzyszenia, a przede wszystkim pozytywne postrzeganie podopiecznych w środowisku lokalnym. Zaproponowane działania pozwoliły na aktywne spędzenie czasu wolnego oraz przełamanie rutyny codziennego, wiejskiego życia, które pobudzą społeczność Michalinowa do działań lokalnych.

Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli: mieszkańcy Michalinowa, Warsztat Terapii Zajęciowej z Babina, Warsztat Terapii Zajęciowej z Michalinowa, Środowiskowy Dom Samopomocy z Lucynowa, Dom Pomocy Społecznej z Zagórowa oraz opiekunowie i wolontariusze.

Działania zrealizowane w ramach projektu
Konkurs I „Wszystko gra” polegał na wykonaniu instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych. W zadaniu brało udział sześć grup: WTZ Michalinów, WTZ Babin, ŚDS Lucynowo, DPS Zagórów, wolontariusze, mieszkańcy Michalinowa. Wykonane instrumenty oceniało jury wyłonione z każdej placówki, każdy przedstawiciel przyznawał punkty od 1 do 6 . Zwycięzcą konkursu została grupa DPS Zagórów uzyskująca największą ilość punktów. Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy imprezy brali udział we wspólnej prezentacji wykonanych instrumentów.

Konkurs II „Czy to znasz” polegał na rozpoznawaniu tytułów lub wykonawców usłyszanych utworów. W zabawie uczestniczyło 6 reprezentantów z zaproszonych grup: WTZ Michalinów, WTZ Babin, ŚDS Lucynowo, DPS Zagórów, wolontariusze, mieszkańcy Michalinowa. Zwycięzcą konkursu została osoba z drużyny wolontariuszy. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali nagrody i dyplomy.

Po zakończonych konkursach przy muzyce DJ Shimi wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Uczestnicy mieli okazję spróbować wiejskiego żurku, bigosu oraz pieczonych kiełbasek przy ognisku, a do kawy ciasta z malinami.

Rezultaty projektu

Projekt zaktywizował środowisko wiejskie, zintegrował osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną, umożliwił mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego i pobudził ich wrażliwość artystyczną, stworzył również okazję do wspólnych działań!

Zachęcamy też do obejrzenia filmu!