Mapa strony

„Podzielić się dobrym słowem…”

Data opublikowania: 15 marca 2021

Autor:
Małgorzata Dębkowska
ODL:
Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Jak sobie radzić w czasie epidemii? W jaki sposób pokonać lęk, smutek, niepokój? Jak się realizować przy zachowaniu ograniczeń w kontaktach społecznych? Niełatwo znaleźć odpowiedzi na te pytania, ale warto pamiętać każdego dnia o małych przyjemnościach. Warto korzystać z okazji, by dzielić się dobrymi i mądrymi słowami, słowami nadziei…

 Takie przesłanie towarzyszyło grupie nieformalnej „Arka Kultury”, działającej pod opieką Domu Kultury w Zelowie, która realizowała projekt Słowa nadziei. 

Był on adresowany do społeczności lokalnej Gminy Zelów. Polegał na opracowaniu graficznym i wykonaniu 500 zalaminowanych pocztówek ze słowami nadziei i radości  oraz dostarczeniu ich osobom z różnych grup społecznych, najbardziej odczuwających negatywne skutki epidemii.

Kolorowe pocztówki edukacyjne trafiły do przedszkolaków z oddziału przedszkolnego i klasy „0” Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie. Pocztówki motywująco-inspirujące zostały przekazane podopiecznym, wolontariuszom i pracownikom Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie oraz emerytom, rencistom i pracownikom służby zdrowia.

Lokalni przedsiębiorcy otrzymali estetycznie zapakowane  pocztówki oraz środki higieniczno-ochronne. W Domu Kultury zaprezentowane zostały wystawy eksponujące wykonane pocztówki, udostępnione również w formie pdf na stronie internetowej.

Głównym celem projektu było stworzenie formy wsparcia dla osób najbardziej zagrożonych swoistym rodzajem wykluczenia, spowodowanego niepewnością, lękiem, ograniczeniem możliwości spotkań i zmianą organizacji aktywności społecznej; jak również dla osób, które poprzez rodzaj pracy, jaki wykonują, są bezpośrednio narażone na wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych.

Realizacja projektu sprawiła wiele radości jego twórcom. Grupa „Arka Kultury” wszystkie swoje działania podejmowała z przekonaniem, że Słowa nadziei dostarczą odbiorcom pozytywnych bodźców, wpłyną  motywująco i inspirująco na ich życie, a jednocześnie  przywrócą  wiarę w aktywność społeczną, zawodową, życiową. Warto więc pamiętać o małych przyjemnościach i dzielić się dobrym słowem.

Małgorzata Dębkowska