Mapa strony

„Podtrzymać Pamięć O Heródku – Zapoczątkowanie Prac W Chałupie Pamięci Heródka”

Data opublikowania: 15 lutego 2018

Autor:
Renata Martyniak
ODL:
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Z radością informujemy o zakończeniu projektu pn. „Podtrzymać pamięć o Heródku – zapoczątkowanie prac w chałupie pamięci Heródka”. W ramach tego projektu, dzięki bezinteresownej uprzejmości gospodarza obiektu – Pana Jana Smreczaka – w domu, w którym służył i żył rzeźbiarz ludowy Karol Wójciak Heródek, zwany „Orawskim Nikiforem” zostały powieszone plansze z wydrukami jego rzeźb, zdjęć oraz informacji o nim. Oznakowano również chałupę z zewnątrz poprzez zawieszenie baneru. Pojawiło się dużo dokumentacji fotograficznej z artystą w tle.

W ramach projektu, zorganizowano również konkurs plastyczny, cieszący się niebywałym zainteresowaniem, pn. „Podtrzymać pamięć o Heródku”. Ocenę prac powierzyliśmy wspaniałym artystom i ludziom, którzy przy tak ogromnej ilości prac starali się wychwycić te najbardziej przekonujące. W ramach swoistej nagrody i wyróżnienia, prace laureatów pierwszych miejsc zostały wyeksponowane w chałupie . Izba zrobiła się kolorowa, przytulna i ciepła.

Bardzo zależy nam, aby nasze dzieci miały dostęp do sztuki Heródka bezpośrednio, w ramach lekcji plastyki czy zajęć regionoznawczych. Te, które zostały wyeksponowane u Państwa Smreczaków, na co dzień można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju czy w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Po zagospodarowaniu chałupy odbyły się już cztery pogadanki dla dzieci, ale mamy nadzieję iż teraz ich liczba będzie stale wzrastać. Dzieci mogły obejrzeć prace artysty ale również wysłuchać ciekawych opowieści Pani Magdaleny Smreczak – nauczyciela plastyki oraz Pana Jana Smreczaka – gospodarza obiektu, który Heródka doskonale znał. Dzieci były zafascynowane, w tak ciekawy sposób spędzoną lekcją. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, którzy pomogli nam podczas realizacji projektu.

Projekt pn: „Podtrzymać pamięć o Heródku – zapoczątkowanie prac w chałupie pamięci Heródka” realizowany jest przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz grupę nieformalną „Pomocni” (Karolina Kowalczyk, Monika Klapisz, Bronisław Kowalczyk, Magdalena Kostrzewa-Smreczak) w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.