Mapa strony

Podsumowanie Projektu „Wspólne Miejsce Dla Relaksu I Integracji”

Data opublikowania: 12 grudnia 2017

Autor:
Eliza Dągowska
ODL:
Stowarzyszenie „Przystań”

Dobiegła końca realizacja projektu „Wspólne miejsce dla relaksu i integracji” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zielkowie.

Projekt zakładał przygotowanie terenu poprzez sadzenie drzewek, krzewów, kwiatów ozdobnych oraz budowę altan z ławkami i stołami w bezpośrednim sąsiedztwie niedawno powstałego, również z inicjatywy OSP, boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci. Celem było stworzenie przestrzeni do zabaw, miejsca spotkań, wypoczynku, treningów, organizacji zawodów sportowych i strażackich, miejsca do organizacji imprez plenerowych.

Zielkowo to mała miejscowość, w której nie istnieje żadna inna forma działalności poza Ochotniczą Strażą Pożarną. Nie ma szkoły, kościoła ani żadnej innej organizacji. Wybudowanie obiektu łączy się z działaniami statutowymi OSP poprzez aktywizację ludności, krzewienie kultury i sportu, integrację społeczną. Ważnym efektem projektu jest wzmocnienie się współpracy i solidarności lokalnej społeczności oraz wspieranie i promowanie uczestnictwa w życiu regionu.

Druhowie z OSP Zielkowo oraz Rada Sołecka wsi dziękują wszystkim, którzy brali udział w realizacji projektu oraz władzom samorządu gminy Lubawa za pomoc i wsparcie.