Mapa strony

Podsumowanie Działaj Lokalnie 2019 w Powiecie Tczewskim

Data opublikowania: 27 lutego 2020

Autor:
Artur Rajkowski
ODL:
Fundacja Pokolenia

13 lutego realizatorzy i realizatorki Działaj Lokalnie 2019, w radosnej atmosferze, celebrowali zeszłoroczny Konkurs. Każdy z obecnych miał szansę pochwalić się efektami swojego projektu, których na terenie całego powiatu przeprowadzono aż 17. Łączna kwota dofinansowania to 67 tysięcy złotych. Środki zostały przekazane przez gminy z naszego regionu, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Bank Spółdzielczy w Tczewie oraz Fundację Pokolenia. Do tej puli należy doliczyć wkłady własne grup i organizacji pozarządowych, co dałoby najprawdopodobniej sumę trzykrotnie większą.

Gospodarzem Podsumowania Działaj Lokalnie 2019 było KGW z Gręblina (Gmina Pelplin). Na ręce wszystkich realizatorów trafiły gratulacje. Wyróżniono tych, którzy odznaczyli się czymś szczególnym podczas realizacji projektu. Tytuł najlepszego wydawnictwa Działaj Lokalnie zdobyła „Subkowska Sąsiedzka Książka Kucharska”, inicjatywa Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech. Podkreślono również zasługi dwóch koordynatorek z Majewa i Pomyj a tczewska grupa Zamotane Babki otrzymała nagrodę za najlepszą promocję w mediach społecznościowych. Obecni włodarze w krótkich przemowach docenili aktywność obywatelską wśród mieszkańców.

Co działo się w powiecie tczewskim dzięki programowi Działaj Lokalnie? Warsztaty rękodzielnicze (szydełkowanie, filcowanie, decoupage, robienie wieńców dożynkowych), zabawy terenowe, warsztaty kulinarne, budowanie nowych, wspólnych przestrzeni (boiska do gry w siatkówkę plażową oraz piłkę nożną, instalowanie ławek, skrzynek dla roślin itp.), działania ekologiczne (m.in. budowanie hotelików dla owadów), zabawa i rekreacja (uzupełnienie elementów siłowni pod chmurką), zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Potrzeby lokalnych społeczności zostały zaspokojone dzięki działaniom na rzecz dobra wspólnego, dzięki wspólnej pracy kilkuset wolontariuszy i wolontariuszek, którzy wzbogacili ofertę kulturalną w swoich najbliższych środowiskach i pozytywnie wpłynęli na zaangażowanie społeczne. Bez programu Działaj Lokalnie w powiecie tczewskim byłoby smutniej!

Już wiosną ruszy kolejna kampania informacyjna. Program Działaj Lokalnie skierowany jest do aktywnych grup mieszkańców i organizacji pozarządowych (Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń), którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie pomysłów (do 6000zł). Katalog tematyczny jest szeroki – od kultury, przez promocję wolontariatu po ekologię i nowe technologie. W oczekiwaniu na Działaj Lokalnie 2020 zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej fundacji Pokolenia www.fundacjapokolenia.pl  oraz profilu facebookowym. Informacji udzielają też animatorzy Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia. Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew i Miasta Tczewa. Finansowo wspiera go także Bank Spółdzielczy w Tczewie.