Mapa strony

„Pilzno Wczoraj i Dziś” – Uchwycone w Zdjęciach i Wspomnieniach

Data opublikowania: 20 listopada 2020

Autor:
Paweł Werbowy
ODL:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Celem projektu pt. „Pilzno wczoraj i dziś”, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, jest zaangażowanie mieszkańców Pilzna, zwłaszcza seniorów, czasowo izolowanych ze względu na pandemię Covid-19, w wyszukiwanie we własnych zasobach zdjęć miasta Pilzna, a następnie krótkie ich opisanie (czas ich powstania, związane z nimi wydarzenia, historie, opowieści). Zdjęcia te i towarzyszące im treści zostaną finalnie wydane jako publikacja w formie albumu.

Przy aktywnym udziale wolontariuszy udało się skontaktować i dotrzeć do mieszkańców Pilzna, przede wszystkim seniorów, posiadających w swych zasobach wiele ciekawych zdjęć, dokumentujących historię miasta. Na bazie zebranych dotychczas fotografii możliwe stało się wstępne opracowanie tematyki rozdziałów powstającego albumu, jak również dokonanie prac korekcyjnych i redakcyjnych. W albumie znajdą się m.in. zdjęcia zabytków, budynków, tudzież innych obiektów z terenu miasta, intersujących z punktu widzenia historycznego czy turystycznego. Wśród mieszkańców miasta zauważalna jest chęć poszerzania wiedzy na jego temat. Powstający album wychodzi naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, dostarczając wielu ciekawych informacji o mieście, uchwyconych w fotografiach i wspomnianych.