Mapa strony

Pierwszy Rok Działaj Lokalnie w Krainie Trzech Rzek

Data opublikowania: 1 września 2020

Autor:
Magdalena Przystałowska
ODL:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Z wielką radością przyjęliśmy informację o tym, że w 2020 roku zostaliśmy przyjęci do grona Ośrodków Działaj Lokalnie. W czerwcu przeprowadziliśmy pierwszy nabór. Spotykaliśmy się z sołtysami, członkami stowarzyszeń i KGW i wieloma innymi osobami chcącymi wyzwolić społeczną energię. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, w naborze złożono aż 39 wniosków na łączną kwotę 113 060,20! Suma przewidziana na granty wynosiła 30 000 zł, ze względu jednak na ogromne zainteresowanie naborem, Zarząd LGD zdecydował o zwiększeniu puli naboru do 37 002,00 zł. Pierwsze wydarzenia już angażują mieszkańców, a do końca grudnia zostanie zrealizowanych 13 projektów: KGW Złotniki patronuje dwóm grupom nieformalnym: Aktywnym Seniorom z Suchego Lasu i Miłośnikom Wody w Suchym Lesie. Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych Ludzki Gest z Obornik stworzy Zielony zakątek terapii przyrodą i naturą. Koło Gospodyń Wiejskich w Kiszewku Kiszewkowianki zorganizuje szereg wydarzeń międzypokoleniowych wokół tematyki ziołolecznictwa i zdrowego odżywiania się. Koło Gospodyń Wiejskich we Wiardunkach zaprosi dzieci, młodzież i dorosłych na legendarny szlak – warsztaty i spotkania dla mieszkańców. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie patronuje grupie formalniej Zapuszkowani z Długiej Gośliny. Koło Gospodyń Wiejskich w Trojanowie przeprowadzi szereg eko-inicjatyw dla mieszkańców. Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom przeprowadzi warsztaty kulinarne łączące wiedzę pokoleń – Zero Waste. Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole patronuje grupie nieformalnej, która zorganizuje seanse kinowe dla mieszkańców Ryczywołu. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Boruchowie podpisało umowę jako patron grupy nieformalnej, która zorganizuje szkolenie i rajd nordic walking dla mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewku przeprowadzi zajęcia dla dużych i małych o tym jak dbać o zdrowe i unikać zagrożeń. Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Leśnej Zaradni „obudzi” mieszkańców po pandemii, organizując szereg ciekawych wydarzeń. Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA przeprowadzi warsztaty z robienia domowych kiszonek.