Mapa strony

„Piękna Nasza Niepodległa”

Data opublikowania: 18 września 2018

Autor:
Joanna Nadolna-Banach
ODL:
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Celem projektu jest pobudzenie mieszkańców regionu do artystycznych działań poprzez udział w  warsztatach malarskich, dzięki którym zdobędą wiedzę o malarstwie a także historyczną o regionie. Celem projektu jest też pokazanie za pomocą środków artystycznych iż niepodległość tworzyła się  nie tylko gdzieś daleko, ale także tu w miejscu gdzie żyjemy. Powstałe obrazy mają pobudzić pamięć historyczną i uzmysłowić iż niepodległość wykuwała się blisko nas, w kociewskich, kaszubskich wsiach, miasteczkach przez ludzi dla których wolność i niepodległość była i jest najwyższą wartością. Kontakt z tą forma przekazu wartości patriotycznych ma pobudzić dążenia do poznawania historii, którą tworzyli nasi przodkowie. Chcemy uzmysłowić odbiorcom, iż postaciami kluczowymi dla Niepodległości są nie tylko Paderewski, Piłsudski, ale także ludzie z terenów nam bliskich. Jak Florian Ceynowa organizator Powstania Starogardzkiego, Ksiądz p.płk. Józef Wrycza, założyciel tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, Antoni Abraham oraz wielu, wielu innych kociewskich i kaszubskich działaczy i społeczników. Dodatkowym celem będzie nawiązanie kontaktów interpersonalnych z artystami z innych miejscowości w różnym wieku. Artystów doświadczonych i młodzieży.

W ramach projektu organizowane są spotkania dzieci, młodzieży z seniorami, zaprezentowane i omówione zostały już  hafty kociewski i kaszubski, tradycyjna papieroplastyka kaszubska oraz tradycyjne malarstwo na szkle z wykorzystaniem techniki drzeworytniczej. Kulminacją jest Plener Malarski-Piękna Nasza Niepodległa. Do udziału w plenerze zapraszamy artystów i amatorów zarówno z Kociewia jak i z Kaszub. Prace są tematycznie związane z regionem w powiązaniu ze 100 – leciem Niepodległości. Po plenerze w Święto Niepodległości odbędzie się wystawa połączona z wernisażem w Zamku Joannitów w Skarszewach.