Mapa strony

Trwa Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”

Data opublikowania: 17 lipca 2017

Autor:
Weronika Chrapońska-Chmielewska

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys. osób.
W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

Kogo szukamy?
Prężnie działających organizacji, których celem jest rozwój lokalnego otoczenia, z miejscowości nie liczących więcej niż ok. 50 tys. mieszkańców. Ważnym zadaniem Ośrodków Działaj Lokalnie jest zapewnienie stabilności finansowej Programu, dlatego niezbędną kompetencją organizacji starającej się o status ODL jest umiejętność pozyskiwania środków. Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdziecie w regulaminie (PDF, 0,4 MB).

Dlaczego warto?
Program „Działaj Lokalnie” jest największym programem grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest najstarszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, służącym za wzór dla innych modeli dystrybucji środków finansowych. Z udziałem w Programie wiąże się szereg korzyści zarówno dla organizacji, która staje się ODL jak i dla jej partnerów (w szczególności samorządów, lokalnego biznesu oraz innych organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje).

Nabór rozpoczyna się z dniem 17 lipca 2017 roku. Planowane jest wyłonienie 2-4 organizacji, które jako Afiliowane ODL dołączą do Sieci ODL. Rozpoczęcie działalności nowych Ośrodków w Programie nastąpi na początku 2018 roku.

Informacji w sprawach naboru udziela Paweł Zań, pod numerem telefonu 22 622 02 09 wew. 15, oraz poprzez e-mail: p.zan@filantropia.org.pl.

Wniosek dla kandydatów (DOC, 0,4 MB)