Mapa strony

Orzyskie” Zadziałaj Lokalnie 2017”

Data opublikowania: 22 grudnia 2017

Autor:
Alina Kierod
ODL:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

12 grudnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu odbyła się Uroczysta Gala „Orzyskie Zadziałaj Lokalnie 2017”.  Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy fascynujących prezentacji projektów, które zostały zrealizowane w ramach „Działaj Lokalnie” i „Wspólne Podwórko” na terenie Gminy Orzysz. Tu w Orzyszu, w działania na rzecz dobra wspólnego, włączają się liderzy lokalni, wolontariusze, społecznicy, seniorzy, dzieci i ich rodzice, pasjonaci sztuki, sportu, nauki –ludzie dobrego serca.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży/Ośrodek „Działaj Lokalnie” od 2010 roku ogłasza lokalne konkursy grantowe i przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów na realizację projektów, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów, przyczyniają się do rozwiązania lokalnych problemów, a tym samym zaspokojenia potrzeb mieszkańców, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mają mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych i w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Od 3 lat wspólnie z Burmistrzem Orzysza, Zbigniewem Włodkowskim, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży prowadzi program regrantingowy „Orzysz – Zadziałaj Lokalnie” oraz „Nasze Podwórko”. W roku 2017 w GMINIE ORZYSZ, zostało zrealizowanych 17 projektów. To wielki sukces! Uwieńczeniem tegorocznych małych grantów jest wyróżnienie 3 inicjatyw lokalnych i przyznanie nagród, które ufundował Burmistrz Orzysza w Konkursie „Najlepsza Inicjatywa ORZYSZ – ZADZIAŁAJ LOKALNIE 2017”. Nagrody w kwocie 1 000,00 zł zostały przyznane: grupie nieformalnej „Przyjaciele młodych” działającej przy Mazurskiej Fundacji Pogoda Dzieciom za projekt „Żegluj z piosenką”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu, za projekt „I kobieta może być strażakiem” oraz grupie nieformalnej „Miłośnicy Tradycji i Kultury” realizującej projekt przy Domu Kultury w Orzyszu. Gratulujemy wspaniałych projektów. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Gminy Orzysz, Domu Kultury w Orzyszu oraz wolontariuszom z Wolontariatu Młodzieżowego działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży za pomoc przy organizacji uroczystej gali.