Mapa strony

„Orawskie Granie”

Data opublikowania: 1 lutego 2019

Autor:
Renata Martyniak
ODL:
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Za nami projekt  „Orawskie granie”, którego celem było wspieranie i upowszechnianie aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowa integracja środowiska lokalnego. W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowe z piłki nożnej dla drużyn chłopców i dziewcząt oraz zorganizowano rozgrywki sportowe, w którym poszczególne drużyny pochodzące z różnych miejscowości, zarówno drużyny dziewczęce jak i chłopięce rozegrali ze sobą mecze.Przygotowanie do rozgrywek poprzedził cykl 12 zajęć sportowych. Dzięki realizacji projektu zakupiono również  koszulki dla wolontariuszy, a dla uczestników turnieju nagrody w postaci piłek, medali. Projekt z pewnością wpłynął na integracje społeczną i przyczynił się do ożywienia życia społecznego zwłaszcza w miejscowości Podwilk. Turniej wsparły też  panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Podwilku, które  jako wolontariuszki przygotowały poczęstunek w tym ciastka, kanapki, owoce.

Wśród drużyn biorących udział w turnieju najlepiej poradzili sobie uczniowie z Harkabuza oraz uczennice i uczniowie ze szkoły nr 1 w Podwilku.