Mapa strony

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy
Miejscowość:
Jabłonka
Adres biura:
ul. Sobieskiego 7c
Koordynator:
Renata Martyniak
Telefon:
601488584
Adres email:
biuro@leaderorawa.pl
Strona www:
https://www.leaderorawa.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rozwoju-Orawy-124991237637537/
Gminy objęte działaniami ODL:
Lipnica Wielka, Jabłonka, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary, Spytkowice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Pierwsze działania na rzecz wdrażania programu Leader+ podjęto na Orawie ponad dwa lata temu. Zaangażowali się w nie przedstawiciele społeczności gmin Jabłonka i Lipnica Wielka. Zorganizowali się oni w Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Na zebraniu założycielskim w dniu 10 grudnia 2005 roku wybrano zarząd w składzie: Tadeusz Kardaś – Prezes, Jan Kuliga – Wiceprezes, Jacek Marcinek – Wiceprezes, Bożena Kochańska – Sekretarz, Małgorzata Jasiura – Skarbnik, członkowie zarządu: Urszula Ziemiańczyk, Bogusław Polański, Danuta Pieronek i Karol Wnęk. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Karolina Kowalczyk, Maria Plaszczak i Irena Holica.
Pierwszym ważnym zadaniem stowarzyszenia było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla regionu Orawy. Została ona opracowana na szeregu spotkań przez członków stowarzyszenia oraz mieszkańców Orawy. Powyższa strategia została załączona do przygotowanego przez Stowarzyszenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Schematu II programu Leader+. Wniosek zajął 33 miejsce na liście rankingowej spośród 162 złożonych w skali kraju wniosków i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 20 lutego 2007 roku została podpisana umowa o dofinansowanie  projektu. Łączna wysokość dofinansowania wniosku Stowarzyszenia wynosi 734010 zł. Okres realizacji  projektu zawartego we wniosku obejmuje okres roku. W ramach projektu będzie realizowanych na Orawie szereg działań szkoleniowych, informacyjnych, promocyjnych oraz analiz i ekspertyz. Organizacja planuje, iż efektem jej działań będzie wyzwolenie aktywności mieszkańców regionu i pozyskanie następnych środków finansowych na realizację szeregu projektów.