Mapa strony

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy
Miejscowość:
Jabłonka
Adres biura:
ul. Sobieskiego 7c
Koordynator:
Renata Martyniak
Telefon:
601488584
Adres email:
biuro@leaderorawa.pl
Strona www:
https://www.leaderorawa.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rozwoju-Orawy-124991237637537/
Gminy objęte działaniami ODL:
Lipnica Wielka, Jabłonka, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary, Spytkowice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy swoją działalność prowadzi od 2005 roku, powstało jako inicjatywa oddolna lokalnych mieszkańców skupiająca 3 sektory tj. społeczny, gospodarczy i publiczny. Od tego czasu nieustannie działa i realizuje wieloletnie programy unijne PROW 2006 – 2008, PROW 2007 – 2013, programy ministerialne, wojewódzkie oraz innych instytucji krajowych, w ramach których stowarzyszenie:

  • realizuje projekty z partnerami krajowymi i międzynarodowymi (min. Słowacja, Węgry, Austria, Włochy, Norwegia),
  • udziela wsparcia doradczego z zakresu dofinansowania przedsiębiorstw,
  • współuczestniczyło w realizacji projektów z zakresu infrastruktury dziedzictwa kulturowego do finansując in. zakup strojów i instrumentów regionalnych,
  • uczestniczy w imprezach lokalnych, regionalnych , krajowych i międzynarodowych promując Polskę,
  • organizuje wydarzenia sportowe tj. Turnieje piłki siatkowej, Rajdy rowerowe, Zawody narciarstwa biegowego,
  • organizuje wizyty studyjne w kraju i za granicą w celu wymiany dobrych praktyk,
  • organizuje szkolenia, warsztaty rękodzielnicze kursy języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i dorosłych,
  • wydaje publikacje i mapy promujące dziedzictwo kulturowe, produkty lokalne, turystkę wiejską.