Mapa strony

Stowarzyszenie „Przystań”

Logotyp Stowarzyszenia „Przystań”
Miejscowość:
Iława
Adres biura:
ul. Skłodowskiej-Curie 23C
Koordynator:
Dawid Perges
Telefon:
896486238, 602474956
Adres email:
stowarzyszenie@przystan.ilawa.pl
Strona www:
http://www.przystan.ilawa.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/stowarzyszenieprzystanilawa
Gminy objęte działaniami ODL:
Iława (gmina miejska), Iława (gmina wiejska), Susz, Lubawa (gmina miejska), Lubawa (gmina wiejska), Zalewo, Kisielice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie „Przystań to organizacja społeczna założona w 2001 roku. Stowarzyszenie przyznajemy stypendia, udziela dotacji organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, wspieramy rozwój aktywności obywatelskiej, aktywizujemy nieaktywnych.
Organizacji zależy na zdrowym rozwoju społecznym i gospodarczym – na społeczeństwie aktywnym zawodowo i społecznie, odważnym, mądrym, przewidującym.

Organizacja przekazała ponad 800.000 zł na stypendia dla młodych zdolnych ludzi, inwestując w tych, którym chce się chcieć, pokazując, że edukacja to ważna droga do sukcesu w przyszłości. Stowarzyszenie przeznaczyło ponad 600.000 zł na dotacje dla małych, młodych i lokalnych organizacji społecznych, które chcą zrobić coś dla swojego środowiska, przy okazji ucząc się zdobywać, wydawać i rozliczać środki zewnętrzne.

Jak każda organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie „Przystań”  jest niezależne. Nie jest częścią żadnego urzędu, resortu, publicznej jednostki – to po prostu partnerzy do współpracy. Organizacja sama decyduje, czym i w jaki sposób chce się zajmować. Stowarzyszenie pozyskuje środki na własne, wyznaczone cele, sięgając po dostępne dla organizacji  źródła prywatne, publiczne, w tym unijne. Nie jest to łatwe – wymaga to skrupulatności, jasnych celów, dobrego planowania i zarządzania. Pracownicy Stowarzyszenia mają  poczucie, że są dla siebie nawzajem… sterem, żeglarzem i okrętem.

W 2014 roku organizacja założyła Spółdzielnię Socjalną Horyzonty, dzięki czemu jeszcze skuteczniej aktywizuje bezrobotnych poprzez pracę. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i zbiera 1% od swoich darczyńców. Organizacja wpływa na polityki publiczne w różnych ciałach doradczych.

Stowarzyszenie tworzy przyjazne środowisko pracy, budując zespół oparty na zaufaniu i sympatii.