Mapa strony

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Miejscowość:
Ruciane-Nida
Adres biura:
ul. Kolejowa 2B
Koordynator:
Alina Kierod
Telefon:
510211940
Adres email:
spdimrn@gmail.com
Strona www:
https://www.spdim.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/spdimrn/
Gminy objęte działaniami ODL:
Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Piecki

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie jest organizacją pozarządową. Powstało w czerwcu 2005 roku. Powołała je 18-osobowa grupa ludzi, wśród których są przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. Od chwili powstania przewodniczącą jest Alina Kierod.

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych Jesteśmy pewni, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, a prowadzona przez nas profilaktyka środowiska zapobiegnie wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podniesie poczucie własnej wartości i ułatwi wejście w dorosłe życie.

Jak realizujemy misję ?

  • Powołaliśmy Młodzieżowy Wolontariat
  • Powołaliśmy Koło Redakcyjne „Głos znad Nidki”
  • Powołaliśmy Klub Żeglarski „Omega II”
  • Organizujemy wypoczynek wakacyjny oraz zajęcia w czasie ferii zimowych
  • W miarę posiadanych środków udzielamy pomocy materialnej
  • Prowadzimy poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatowe dla rodziców
  • Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy