Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

Miejscowość:
Łowicz
Adres biura:
ul. Jana Pawła II 173/175
Koordynator:
Małgorzata Łykowska
Telefon:
468115519
Adres email:
biuro@lgdziemialowicka.pl
Strona www:
http://www.lgdziemialowicka.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/lgdziemialowicka/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Nieborów, Zduny, Łowicz (gmina wiejska)

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” rozpoczęło swoją działalność w dniu 14 maja 2015 roku, data rejestracji w KRS to 03 lipca 2015r. Celem Stowarzyszenia jest rozwój terenów wiejskich w ośmiu gminach powiatu łowickiego: Bielawy, Domaniewice, Zduny, Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” przez swoją działalność pragnie aktywizować i integrować społeczność ludności wiejskiej, wspomagać rozwój przedsiębiorczości
i gospodarki opartej na wiedzy przez wdrażanie innowacji procesowych i produktowych, zmierzających do podniesienia dochodów mieszkańców oraz poziomu ich życia. Intencją LGD „Ziemia Łowicka” jest rozwój działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej na obszarach wiejskich w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania, wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Priorytetem organizacji jest promowanie produktów i wyrobów lokalnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa mieszkańców, działalność  na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.