Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”
Miejscowość:
Głowno
Adres biura:
ul. Ludwika Norblina 1
Koordynator:
Anita Radzikowska
Telefon:
427199064
Adres email:
biuro@polcentrum.pl
Strona www:
http://www.polcentrum.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/LGD.POLCENTRUM.Glowno/
Gminy objęte działaniami ODL:
Dmosin, Głowno (gmina miejska), Głowno (gmina wiejska), Ozorków (gmina miejska), Ozorków (gmina wiejska), Stryków, Piątek

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego powołanym w 2005 r. z inicjatywy wójtów i burmistrzów, w skład którego wchodzi 7 gmin województwa łódzkiego: gm. Dmosin, gm. Stryków, gm. Głowno, gm. Ozorków, m. Ozorków, m. Piątek oraz m. Głowno. Założeniem utworzenia LGD była długofalowa współpraca między lokalnymi władzami, zrzeszeniami i organizacjami oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów lokalnej społeczności, poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych na działania służące rozwojowi terenów wiejskich oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” od 2013 roku pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie, dzięki czemu możliwa jest realizacja projektów finansowanych ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.