Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Miejscowość:
Szczecinek
Adres biura:
ul. Warcisława IV 16
Koordynator:
Monika Symonowicz
Telefon:
943729263
Adres email:
biuro@lgd.szczecinek.pl
Strona www:
http://www.lgd.szczecinek.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/lgd.szczecinek/
Gminy objęte działaniami ODL:
Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek (gmina miejska), Szczecinek (gmina wiejska)

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby związane z ochroną oraz promocją środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, uwzględnia rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD), jest praca na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Gmin wchodzących w skład LGD POJEZIERZE RAZEM.