Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
Miejscowość:
Trzebnica
Adres biura:
ul. Obrońców Pokoju 1A/1
Koordynator:
Grzegorz Derela
Telefon:
692994563
Adres email:
lgdkwt@wp.pl
Strona www:
http://krainawzgorz.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/lgd.krainawzgorztrzebnickich/
Gminy objęte działaniami ODL:
Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich została powołana do życiu w 2008 roku. Zrzesza ponad 130 członków, stanowiąc partnerstwo terytorialne stworzone na obszarach wiejskich przez przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców i przedstawicieli sektora prywatnego.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w życiu wsi. Opracowując i wdrażając Lokalne Strategie Rozwoju, stowarzyszenie pozyskało i przekazało na wsparcie rozwoju i aktywizację lokalnego społeczeństwa Powiatu Trzebnickiego ponad 16 milionów złotych.

LGD KWT jest organizatorem i współorganizatorem ponad 100 inicjatyw i projektów związanych z turystyką, sportem, kulturą i aktywizacją społeczną na terenie całego Powiatu Trzebnickiego. Realizuje projekty indywidualne oraz partnerskie finansowane m.in. ze środków POKL, PROW-u, FIO. Dzięki Lokalnej Grupie Działania w ramach udzielonych dotacji na utworzenie i rozwój małej przedsiębiorczości powstało ponad 30 miejsc pracy w Powiecie Trzebnickim. Powstały place zabaw, obiekty małej architektury, zakupione zostało wyposażenie do siłowni i klubów fitness. W każdej gminie wybudowane zostały miejsca odpoczynku dla rowerzystów.

Działania LGD KWT to działania realizowane przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mottem przewodnim organizacji jest hasło „Działamy dla regionu”, które przyświeca organizacji od początku jej powstania, a wszystkie projekty realizowane są zgodnie z jego ideą.