Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Miejscowość:
Prochowice
Adres biura:
Plac Kopernika 6
Koordynator:
Ewa Smutyło
Telefon:
768584545
Adres email:
biuro@lgdodra.pl
Strona www:
http://lgdodra.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/KrainaLegowOdrzanskich/
Gminy objęte działaniami ODL:
Głogów, Pęcław, Jemielno, Niechlów, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” jest grupą partnerów i przedstawicieli różnych środowisk z terenu doliny Odry, których jednoczy wspólny cel jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich regionu Krainy Łęgów Odrzańskich (tj. gmin położonych na Szlaku Odry pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem).

Stowarzyszenie działa w oparciu o aktywny, równoprawny i dobrowolny udział wszystkich partnerów angażując swoje najlepsze zasoby. Inicjuje, wspiera i integruje przedsięwzięcia społeczności lokalnych.

Dla organizacji ważne jest  zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Idea ta przyświeca stowarzyszeniu przy planowaniu i podejmowaniu wspólnych działań. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” wspiera lokalne instytucje pozarządowe, samorządy, biznes oraz media.