Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Miejscowość:
Kluczbork
Adres biura:
ul. Rynek 1
Koordynator:
Katarzyna Błaut
Telefon:
774131138, 530111550
Adres email:
biuro@dolinastobrawy.pl
Strona www:
http://dolinastobrawy.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/dolina.stobrawy/
Gminy objęte działaniami ODL:
Kluczbork, Wołczyn, Lasowice Wielkie, Byczyna, Olesno

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar 5 gmin z północnej części województwa opolskiego tzn.: Kluczborka, Wołczyna, Byczyny, Olesna oraz Lasowic Wielkich.

Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Aktualnie realizujemy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizujemy wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego z środków Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy dworactwo i szkolenia z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Jesteśmy pierwszym na Opolszczyźnie certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Poprzez program „Działaj Lokalnie”, w ramach konkursuudzielamy granty: organizacjom i grupom nieformalnym z terenów wiejskich, na realizacje projektów o charakterze dobra wspólnego. Na terenie województwa opolskiego jesteśmy również operatorem programu „Kierunek FIO”, w ramach którego udzielamy dotacji do 5000 zł na działania społeczne związane z potrzebami miejscowości integrujące społeczność lokalną.