Mapa strony

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania

Logotyp Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych
Miejscowość:
Sulęcin
Adres biura:
ul. Lipowa 20D
Koordynator:
Ilona Wojciechowska
Telefon:
505318320
Adres email:
rodzinnyraj@gmail.com
Strona www:
http://www.kst-lgd.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kraina-Szlak%C3%B3w-Turystycznych-Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-642328195795568/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Sulęcin, Lubniewice, Torzym, Krzeszyce, Ośno Lubuskie

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”

to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Powstało w porozumieniu mieszkańców i samorządów 11 gmin: Bogdaniec, Santok, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Lubniewice, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym, Łagów, Ośno Lubuskie.

Obszar LGD to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Ziemi Lubuskiej. Niewątpliwie największe jego bogactwo to liczne jeziora i lasy. Dzięki nim obszar LGD jest miejscem poszukiwanym przez turystów, którzy z jednej strony szukają możliwości uprawiania czynnego wypoczynku, z drugiej strony natomiast spokoju i ciszy, czystego powietrza i obcowania z przyrodą.
Znaczna większość mieszkańców z obszaru objętego LGD to ludność napływowa. Tym samym nie łączą ich wspólne korzenie ani wspólna historia. Widoczny jest jednak trend budowania własnej tradycji. Organizowane we wszystkich gminach LGD doroczne święta koncentrują się na promowaniu potraw przywiezionych z różnych części Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji , Niemiec itp. Na obszarze działania powstał konglomerat tradycji i legend, który przeradza się w tradycję Krainy Szlaków Turystycznych. Brak spójności historycznej przechodzi zatem w spójność opartą na wspólnie podejmowanych inicjatywach mających na celu rozwijanie i promowanie stosunkowo młodej tradycji lokalnej.

Cele statutowe stowarzyszenia to:

  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  • aktywizowanie ludności wiejskiej,
  • realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
  • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
  • promocja obszarów wiejskich,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, ekologicznych i sportowych,
  • wspomaganie rozwoju demokracji,
  • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • aktywizowanie zawodowe osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.