Mapa strony

Stowarzyszenie Europa i My

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My
Miejscowość:
Grodzisk Mazowiecki
Adres biura:
ul. Spółdzielcza 9
Koordynator:
Daniel Prędkopowicz
Telefon:
725022233
Adres email:
stowarzyszenie@europaimy.org
Strona www:
http://europaimy.org
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/europaimy
Gminy objęte działaniami ODL:
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola, Baranów (powiat grodziski), Brwinów

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną organizacją pożytku publicznego, która realizuje działania w sferze promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego, promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia się m.in. na:

  • wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz dofinansowywanie ciekawych projektów;
  • realizowaniu projektów społecznych, mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej („Wigilijny Uśmiech Dziecka”, „Dolina Rytmu – wsparcie młodzieży gminy Nasielsk”, itp.)
  • prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim;
  • projektach edukacyjnych, szkoleniach i konferencjach dotyczących szeroko-pojmowanej integracji europejskiej oraz rozwoju regionalnego;
  • organizowaniu dwa razy w roku imprezy turystyczno-krajoznawczej – rajdu pieszego w Górach Świętokrzyskich „Świetliki”.

Stowarzyszenie działa od 2002 roku. Jest organizacją pozarządową działającą aktywnie zarówno lokalnie (Grodzisk Mazowiecki, Pułtusk, Nasielsk), jak i międzynarodowo.

Posiada doświadczenie w realizacji wielu długoterminowych projektów finansowanych między innymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Europejski Fundusz Społeczny), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Mazowiecki Centrum Polityki Społecznej, urzędy miast i inne. Projekty zakończyły się sukcesem, a wszystkie rozliczenia finansowe uzyskały akceptację sponsorów. Świadczy to o tym, że stowarzyszenie potrafi zarządzać dużymi projektami zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.