Mapa strony

Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”
Miejscowość:
Zelów
Adres biura:
ul. Żeromskiego 28
Koordynator:
Mariusz Pelian
Telefon:
790883398
Adres email:
sd_razem@poczta.onet.pl
Strona www:
http://www.sdrazem.org/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Dobroczynne-Razem-649447391786901/
Gminy objęte działaniami ODL:
Zelów, Drużbice, Szczerców, Buczek, Łask, Sędziejowice, Dobroń

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  mającym na celu:
  1. pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych,
  2. wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony  środowiska,
  3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
  4. przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju,
  5. wspieranie organizacyjne rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.