Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Miejscowość:
Kijewo Królewskie
Adres biura:
ul. Chełmińska 7b
Koordynator:
Anna Pawlak
Telefon:
566764436
Adres email:
biuro@zakolewisly.pl
Strona www:
http://zakolewisly.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Zakole-Dolnej-Wis%C5%82y-149748798371172/
Gminy objęte działaniami ODL:
Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Zławieś Wielka

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły jest porozumieniem partnerskim osób i instytucji skupionych w ramach sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Działa w formie stowarzyszenia od 2006 roku na obszarze czterech gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.

Od 2009 roku Stowarzyszenia wdraża unijny program LEADER mającym na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi z wykorzystaniem lokalne zasobów. Projekty zrealizowane w ramach lokalnych strategii rozwoju wpływają na zrównoważony rozwój obszaru, w tym rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz stworzenie mieszkańcom otoczenia sprzyjającego edukacji, integracji i aktywizacji.

Obszar Zakola leży w pięknej dolinie Wisły, posiadającej bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe. Stowarzyszenie działa na rzecz promocji tych naturalnych i kulturowych zasobów oraz rodzimych produktów tradycyjnych. Domeną Zakola jest również praca na rzecz aktywizacji mieszańców obszarów wiejskich oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw rozwijających potencjał turystyczny obszaru. Do inicjatyw tych należą m.in.: organizacja szkoleń, warsztatów kreatywnych, udział w licznych targach, projektach krajowych i zagranicznych, organizacja Jarmarku w Zakolu Dolnej Wisły, konkursów na Markę Lokalną, tworzenie szlaków turystycznych, questów.
Ważnym punktem działalności Stowarzyszenia jest promocja rodzimych produktów tradycyjnych. LGD uczestniczyła w wielu imprezach krajowych i zagranicznych promując kuchnię regionalną i produkty tradycyjne regionu, m.in: miody, nalewki, wypieki, powidła i konfitury. Działalność Stowarzyszenia była wielokrotnie nagradzana w różnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Od 2016 roku Lokalna Grupa Działania wdraża wielofunduszową Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność, w ramach której organizuje konkursy dotacyjne i grantowe mające na celu realizację projektów skoncentrowanych na wielowymiarowej aktywizacji i poprawie jakości życia mieszkańców obszarach wiejskich.
Siedziba organizacji znajduje się w miejscowości Kijewo Królewskie (Gmina Kijewo Królewskie, Powiat Chełmiński).