Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Logotyp LGD Trakt Piastów Lubowo
Miejscowość:
Łubowo
Adres biura:
62-260, Łubowo 1
Koordynator:
Małgorzata Blok
Telefon:
614275950
Adres email:
biuro@lgdtraktpiastow.pl
Strona www:
http://www.lgdtraktpiastow.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-Dzia%C5%82ania-Trakt-Piast%C3%B3w-671164322979437/
Gminy objęte działaniami ODL:
Czerwonak, Kostrzyn, Kleszczewo, Pobiedziska, Swarzędz, Gniezno (gmina wiejska), Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Czerniejewo, Trzemeszno

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” jest organizacją pozarządową obejmującą swoim zasięgiem 9 gmin i prawie 150 000 ludności, jest położona  między Poznaniem a Gnieznem.

Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym,  składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańców. LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę i promocję środowiska naturalnego, propagując produkty i usługi lokalne.

Niezwykle ważnym aspektem działalności LGD jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw związanych z aktywizacją społeczności lokalnych, sieciowanie podmiotów, promowanie walorów obszaru nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim wśród mieszkańców obszaru, wpływając tym samym na relacje międzyludzkie.

Na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD wdraża lokalną strategii rozwoju, wybierając do realizacji wnioski jednostek sektora finansów publicznych, osób prywatnych i stowarzyszeń, a także firm. W wyniku tych działań tworzone są nowe podmioty gospodarcze, powstają miejsca pracy, a także miejsca przeznaczone pod działalność kulturalną i rekreacyjną, organizowane są wydarzenia integracyjne, sportowe, proekologiczne.

LGD prowadzi również własny projekt grantowy „Aktywne sołectwa LGD”, przeznaczony bezpośrednio dla małych społeczności oraz angażuje się w krajowe i międzynarodowe projekty współpracy, które mają zwiększać kompetencje społeczne członków i mieszkańców obszaru.