Mapa strony

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Miejscowość:
Gietrzwałd
Adres biura:
Łajsy 3
Koordynator:
Jolanta Elzner
Telefon:
896729643
Adres email:
lgd@poludniowawarmia.pl
Strona www:
http://www.poludniowawarmia.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/poludniowawarmia/
Gminy objęte działaniami ODL:
Barczewo, Biskupiec (powiat olsztyński), Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Pasym

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” swoją działalność prowadzi od 2007 roku. Powstała jako inicjatywa oddolna mieszkańców obszarów wiejskich skupiająca trzy sektory tj. społeczny, gospodarczy i publiczny. Od tego czasu nieustannie działa, wspiera lokalne pomysły i działania ludzi. Robi to w oparciu o doświadczenie przy wsparciu finansowym z programów unijnych PROW 2007–2013, PROW 2014–2020, Polska Wschodnia, Interreg Europa, jak również programów wojewódzkich i krajowych. Działaj Lokalnie to najlepsze i najprostsze wsparcie dla mieszkańców, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę w realizacji małych ale bardzo wartościowych społecznie inicjatyw.

LGD Południowa Warmia:

  • wspiera mieszkańców w realizacji lokalnych inicjatyw,
  • ułatwia rozwój partnerskiej współpracy między organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnym biznesem,
  • pomaga wyzwalać społeczną energię z wykorzystaniem dobrych praktyk oraz konkursów grantowych,
  • udziela wsparcia doradczego i finansowego z zakresu rozpoczynania lub rozwoju działalności gospodarczych,
  • udziela wsparcia doradczego z zakresu rozwoju i pozyskania środków dla NGO i grup nieformalnych,
  • uczestniczy w wydarzeniach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych promując region i Polskę,
  • uczestniczyła w realizacji projektu międzywojewódzkiego z zakresu promocji terenów inwestycyjnych obszarów wiejskich 5 województw Polski Wschodniej,
  • realizuje projekt z partnerami międzynarodowymi z Hiszpanii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Szwecji, Finlandii wypracowujący metody efektywnego wspierania handlu detalicznego na obszarach wiejskich.