Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
Miejscowość:
Tłuszcz
Adres biura:
ul. Przemysłowa 70
Koordynator:
Beata Trojanek
Telefon:
662329278
Adres email:
biuro@lgdrw.pl
Strona www:
http://www.lgdrw.pl/nowa/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/LGDRW/
Gminy objęte działaniami ODL:
Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Zabrodzie, Wyszków

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

Celami Stowarzyszenia są (między innymi):

  1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
  3. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego,
  4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  5. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
  6. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
  7. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej komunikacji lokalnej,
  8. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu popularyzacji i rozwoju sportu,
  9. ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi,
  10. popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,