Mapa strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Miejscowość:
58-530 Kowary
Adres biura:
ul. 1 Maja 9/2
Koordynator:
Dorota Goetz
Telefon:
75 644 21 65
Adres email:
sekretariat@duchgor.org
Strona www:
http://www.duchgor.org/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/duch.gor.lgd/
Gminy objęte działaniami ODL:
Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór to partnerstwo trójsektorowe: osoby/podmioty z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego. Od 2015 r. partnerstwo tworzy 8 gmin/miast: Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice, Jelenia Góra oraz Powiat Karkonoski.

LGD zajmuje się rozwojem lokalnym w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych pozyskanych środków. Ponadto LGD realizuje projekty dodatkowe ze środków dodatkowo pozyskanych oraz projekt własne, niektóre z nich stały się stałymi programami na obszarze LGD.

Działania to między innymi:

KARKONOSKA MARKA LOKALNA „Skarby Ducha Gór”. Praca nad produktami lokalnymi i utworzenie marki produktów, regionu stało się misją. Marka lokalna to wielka dbałość o wartości, tradycje, autentyczność, jakość oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Jest gwarantem lokalnego produktu chronionego prawem, opartego na tradycji lub specyfice miejsc oferujących te produkty. Od 2015 roku zrzesza producentów żywności, rzemieślników i przedsiębiorców, zaangażowanych w rozwój regionu, w którym żyją i z którego są dumni.

RADY SENIORÓW. W efekcie prawie3-letniego programu utworzono 6 gminnych/miejskich Rad Seniorów.

FESTIWAL DUCHA GÓR to sposób promowania regionu oraz włączania mieszkańców, organizacji, samorządów, przedsiębiorców we wspólny cykl działań w określonym czasie. Festiwal ma charakter Krainy Ducha Gór: warsztaty, edukacja, zabawa, wspieranie lokalnych artystów, rzemieślników, wydarzenia, jarmarki.

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE LGD stanowi Ośrodek Działaj Lokalnie i wspiera mikrograntami działalność społeczną i ekologiczną, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz środków gmin partnerskich.

GALERIA PRODUKTU LOKALNEGO „Skarbiec Ducha Gór”. W 2012-2020 r. LGD Partnerstwo Ducha Gór prowadziło sklepik z produktami lokalnymi, niepowtarzalnym rękodziełem i pamiątkami, inspirowanymi tradycjami Krainy Ducha Gór, certyfikowanymi Karkonoską Marką Lokalną.

KRAINADUCHA GÓR to zespół działań do uprawiania turystyki aktywnej – rowerowej, pieszej, czy konnej oraz edukacyjnej.