Mapa strony

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Logotyp Partnerstwa Dobra Widawa Oleśnica
Miejscowość:
Oleśnica
Adres biura:
Wojska Polskiego 67/69
Koordynator:
Małgorzata Oleniecka
Telefon:
713143201
Adres email:
biuro@dobrawidawa.pl
Strona www:
http://www.dobrawidawa.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/DobraWidawa/
Gminy objęte działaniami ODL:
Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków (powiat namysłowski)

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich. Stowarzyszenie działa na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. LGD Dobra Widawa zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin. Są to: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Koda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków.

LGD Dobra Widawa to przede wszystkim ludzie, którzy przy wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru, chcą działać na rzecz rozwoju i promocji własnego regionu, tworząc lepsze warunki do życia wszystkich jego mieszkańców. Zadaniem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin partnerskich oraz pozyskiwanie funduszy na realizację celów zawartych w Statucie.