Mapa strony

Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”
Miejscowość:
Zambrów
Adres biura:
ul. Legionowa 9 lok. 3
Koordynator:
Paweł Pogorzelski
Telefon:
888050176
Adres email:
pawelzawady@wp.pl
Strona www:
http://www.bramanabagna.org/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/bramanabagna
Gminy objęte działaniami ODL:
Zawady, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów (gmina wiejska), Czyżew, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska), Brańsk

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Na Bagna” składa się z 5 gmin (Zawady, Rutki, Kołaki Kościelne, Zambrów, Szumowo), 11 organizacji społecznych oraz 21 osób fizycznych reprezentujących organizacje i instytucje nie posiadające osobowości prawnej.
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” działa w formie stowarzyszenia „specjalnego” utworzonego na bazie przepisów: Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (art. 15).
Misją LGD jest wieloaspektowe budowanie jakości życia mieszkańców obszaru LGD przy wykorzystaniu jego walorów przyrodniczo-środowiskowych.
Do głównych celi strategicznych LGD Brama Na Bagna zaliczamy działania takie jak: rewitalizacja i budowa przestrzeni publicznej, budowa systemu komunikacji społecznej, rozwój potencjału gospodarczego czy też aktywizację i integrację społeczności LGD dla działań prorozwojowych.