Mapa strony

Lider Zielonej Wielkopolski

Miejscowość:
Środa Wielkopolska
Adres biura:
ul. Karola Libelta 2
Koordynator:
Grzegorz Wiśniewski
Telefon:
731911666
Adres email:
biuro@liderzielonejwielkopolski.pl
Strona www:
http://www.liderzielonejwielkopolski.pl
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/liderzielonejwielkopolski
Gminy objęte działaniami ODL:
Jaraczewo, Jarocin (powiat jarociński), Kotlin, Czempiń, Kórnik, Mosina, Dominowo, Krzykosy, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Brodnica (powiat śremski), Książ Wielkopolski, Śrem

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powstało w 2007 roku, a od 2009 roku jest Lokalną Grupą Działania wybraną przez Samorząd Województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Obejmuje swym obszarem 13 gmin: Brodnicy, Czempinia, Dominowa, Jaraczewa, Jarocina, Kotlina, Kórnika, Krzykos, Książa Wielkopolskiego, Mosiny, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Zaniemyśla.
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez:
– promocję, aktywizacją ludności, inicjatywy i działania mające na celu czynny udział społeczności lokalnych w działaniach;
– pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania dla działań stowarzyszenia;
– wsparcie mieszkańców obszaru w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację;
– inicjatywy i działania mające na celu rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, równość szans, poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczno-artystyczną, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia i promocję zdrowia; inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego; tworzenie infrastruktury turystycznej.