Mapa strony

Fundacja Koalicja dla Młodych

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych
Miejscowość:
Białobrzegi
Adres biura:
ul. Reymonta 11/6
Koordynator:
Bożena Nowakowska
Telefon:
507705152
Adres email:
fundacja@fundacjakdm.org
Strona www:
http://fundacjakdm.org
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/KoalicjadlaMlodych/
Gminy objęte działaniami ODL:
Białobrzegi, Promna, Radzanów (powiat białobrzeski), Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce, Głowaczów, Mogielnica

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja Koalicja dla Młodych (dawniej „Koalicja dla Młodych” – Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej) to organizacja realizująca swoje założenia statutowe w wielu obszarach tematycznych.

Działania Fundacji skupiają się na:

  • budowaniu partnerstw lokalnych i regionalnych (szczególnie trójsektorowych) w rozwiązywaniu problemów i potrzeb wynikających z diagnozy środowiska. Uczestnictwo przy tworzeniu i wdrażaniu wielu lokalnych strategii rozwoju,
  • angażowaniu do współpracy członków/pracowników oraz wolontariuszy organizacji i instytucji poprzez współpracę z różnymi grupami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Największe sukcesy tej współpracy to ponad 200 projektów młodzieżowych oraz nagroda główna w konkursie „Barwy Wolontariatu” w kategorii „Edukacja i kultura”,
  • zarządzaniu i planowaniu rozwoju organizacji pozarządowych.Od 2000 roku organizacja wspiera rozwój organizacji pozarządowych i grup obywatelskich na terenie powiatu białobrzeskiego.  Fundusz Lokalny pełni funkcję organizacji infrastrukturalnej. Fundacja została powołana przez samorządy lokalne 4 gmin, organizacje pozarządowe oraz lokalny biznes i liderów społecznych. Jest to przykład modelowej organizacji pozarządowej utworzonej przez partnerstwo trójsektorowe,
  • pracy metodą projektu od przygotowania aplikacji do zarządzania projektem. Projekty są realizowane od 2000 roku. W tym okresie przygotowanych zostało ponad 300 projektów dofinansowanych ze środków: Funduszu dla organizacji pozarządowych (mechanizm Norweski), Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundację im. Stefana Batorego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Narodowej Agencji Programu „Młodzież”, Fundacji Wspomagania Wsi, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wszystkie projekty zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone,
  • prowadzeniu Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych. Jednym z obszarów działań , jak również jednym z najważniejszych zadań organizacji jest prowadzenie Inkubatora NGO dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu białobrzeskiego. Jest to szerokie spectrum poradnictwa z zakresu prowadzenia oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń oraz pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność.