Mapa strony

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina
Miejscowość:
Chocianów
Adres biura:
ul. Trzebnicka 7A-7B lok. 4/2
Koordynator:
Marta Kucfir
Telefon:
500206128
Adres email:
dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl
Strona www:
http://www.wrzosowakraina.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/WrzosowaKraina/
Gminy objęte działaniami ODL:
Chojnów (gmina wiejska), Chojnów (gmina miejska), Miłkowice, Kunice, Gromadka, Lubin (gmina wiejska), Chocianów, Przemków, Bolesławiec (gmina wiejska)

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja „Wrzosowa Kraina” powstała jako Lokalna Grupa Działania w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ który realizowano na obszarze trzech gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Gromadka i Chocianów. W dniu 4 kwietnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie odbyło się spotkanie Założycieli Fundacji „Wrzosowa Kraina”. Obecnie fundacja nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja która w listopadzie 2008 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego, zaś rolę Lokalnej Grupy Działania objęło nowo powstałe Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina, w skład którego weszło 6 gmin.

Celem Fundacji jest:

  • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich.
  • Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich tego obszaru.
  • Promocja obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.
  • Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
  • Upowszechnianie i wymiana informacji o podejmowanych inicjatywach.
  • Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych.
  • Opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem tego obszaru.
  • Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości.
  • Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy.