Mapa strony

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
Miejscowość:
Myślenice
Adres biura:
ul. Leśna 13 A
Koordynator:
Agnieszka Dudek
Telefon:
605665045
Adres email:
fundacja@arts-fun.pl
Strona www:
http://arts-fun.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/fundacjaARTS/
Gminy objęte działaniami ODL:
Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Pcim, Lubień, Tokarnia, Siepraw, Wiśniowa, Raciechowice

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS od 2009 roku działa na terenie powiatu myślenickiego, angażując się także w działania ogólnowojewódzkie. W ramach swojej działalności Fundacja realizuje projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Poprzez działalność grantową Fundacja wspiera ciekawe inicjatywy lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Do głównych celów Fundacji należy przede wszystkim promocja kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego a także propagowanie idei i przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacja i integracja lokalnej społeczności z różnych środowisk.

Drugim ze strategicznych celów Fundacji jest wspieranie i promocja dorobku kulturowego artystów Ziemi Myślenickiej.

Misją fundacji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie Ziemi Myślenickiej, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: kultury, edukacji, zdrowia, sportu i innych.

Fundacja stale rozwija współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami, a także promuje współpracę międzysektorową.