Mapa strony

Fundacja Przestrzeń Lokalna

Miejscowość:
Błażowa
Adres biura:
Pl. Im. Ks. Adolfa Kowala 1
Koordynator:
Edyta Salnikow
Telefon:
667048313
Adres email:
biuro@przestrzenlokalna.org.pl
Strona www:
http://www.przestrzenlokalna.org.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/przestrzenlokalna/
Gminy objęte działaniami ODL:
Błażowa, Chmielnik (powiat rzeszowski), Dynów (gmina wiejska), Krasne (powiat rzeszowski), Tyczyn, Krzywcza

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja Przestrzeń Lokalna została powołana w kwietniu 2018 r. przez trzy kobiety: animatorkę, liderkę i księgową. Siłą Fundacji są ludzie. Założycielki Fundacji uważają, że każdy z nas ma swoją definicję PRZESTRZENI LOKALNEJ i każdy z nas ma moc sprawczą aby w tej przestrzeni żyć we wspólnocie i razem ją zmieniać

Misją Fundacji jest aktywizowanie społeczności lokalnych i liderów zmiany z województwa podkarpackiego do samoorganizacji – na rzecz zaspokojenia potrzeb własnych i lokalnego środowiska. Misja Fundacji realizowana jest z perspektywy trzech perspektyw:

  • Perspektywy wsparcia dla społeczności: wspieranie działań statutowych organizacji pozarządowych z terenu woj. podkarpackiego, z podkreśleniem działań skierowanych do organizacji z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Wspieranie liderów zmiany społecznej zarówno w grupie młodzieży do 18 roku życia, jak i wśród osób dorosłych.
  • Perspektywa Fundacji polegająca na budowaniu marki organizacji parasolowej, co oznacza podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora w woj. podkarpackim, w tym: profesjonalizacji działań NGO, budowanie partnerstw publiczno-prywatnych, zespołów ds. współpracy.
  • Produkty jakie współtworzy Fundacja, programy grantowe: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń”, Program „Działaj Lokalnie”. Programy edukacyjne: Akademia Dobrej Komunikacji.

PRZESTRZEŃ LOKALNA to jedyna i niepowtarzalna scenografia dla różnych wydarzeń i działań. Każdy człowiek, jak i grupy ludzi są architektami przestrzeni z którą się identyfikują, którą kreują, zmieniają, dopasowują i kształtują tak by stała się ona ich wspólnym miejscem.