Mapa strony

Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum
Miejscowość:
Słubice
Adres biura:
ul. Kościuszki 1
Koordynator:
Marta Stachowska
Telefon:
618296791
Adres email:
sekretariat@fundacjacp.org
Strona www:
http://fundacjacp.org/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/FundacjaCP/
Gminy objęte działaniami ODL:
Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomagamy wydziałom Collegium Polonicum, organizacjom studenckim. Wspieramy finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansujemy nagrody w konkursach. Oferujemy także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk, propagujemy wolontariat.

Pracujemy dla regionu

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  jest organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Swoje działania kieruje do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Ponadto, Fundacja może pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Organizacja zna dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomaga grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.

Fundacja od 2006 roku jest  Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspiera i współfinansuje ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach dziesięciu konkursów Fundacja przyznała 98 dotacji na łączną kwotę 452 500,00 złotych. Organizacja prowadzi również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego. Wśród tak wielu projektów wskazanie tych najważniejszych jest trudnym zadaniem, bo tak naprawdę każdy jest ważny, a do jego realizacji zespół przystępuje z pełnym zaangażowaniem.

W 2015 roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum otrzymała akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co uprawniło ją do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.