Mapa strony

Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum
Miejscowość:
Słubice
Adres biura:
ul. Kościuszki 1
Koordynator:
Marta Stachowska
Telefon:
618296791
Adres email:
m.stachowska@fundacjacp.org
Strona www:
http://fundacjacp.org/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/FundacjaCP/
Gminy objęte działaniami ODL:
Cybinka, Górzyca, Słubice, Rzepin, Krosno Odrzańskie, Dąbie, Gubin (gmina miejska), Gubin (gmina wiejska), Maszewo, Bobrowice, Bytnica, Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomagamy wydziałom Collegium Polonicum, organizacjom studenckim. Wspieramy finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansujemy nagrody w konkursach. Oferujemy także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk, propagujemy wolontariat.

Jesteśmy z Wami już 14 lat!

Pracujemy dla regionu

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Znamy dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.

Fundacja od 2006 roku jest też Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspieramy i współfinansujemy ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach dziesięciu konkursów przyznaliśmy 98 dotacji na łączną kwotę 452 500,00 złotych. Prowadzimy również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego. Wśród tak wielu projektów wskazanie tych najważniejszych jest trudnym zadaniem, bo tak naprawdę każdy jest ważny, a do jego realizacji zespół przystępuje z pełnym zaangażowaniem.

W 2015 roku otrzymaliśmy akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co uprawnia nas do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach OWES-u wspieramy inicjatywy z powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (ziemski i grodzki) oraz żarskiego.