Mapa strony

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Miejscowość:
Biłgoraj
Adres biura:
ul. 3 Maja 47/17
Koordynator:
Maciej Mulawa
Telefon:
606925977
Adres email:
flzb@lbl.pl
Strona www:
http://www.flzb.lbl.pl/
Fanpage w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/FFLZB/
Gminy objęte działaniami ODL:
Aleksandrów, Biłgoraj (gmina miejska), Biłgoraj (gmina wiejska), Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, Zwierzyniec

O Ośrodku Działaj Lokalnie:

 

FFLZB zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2015 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 3.900.078,00 w formie stypendiów (1.381.940 zł), grantów (2.315.257 zł) i darowizn (202.881 zł). FFLZB obsługuje 30 Wieczystych Funduszy Lokalnych oraz ponad 30 grup inicjatywnych.

Pozyskane środki pozwoliły przede wszystkim na:

 • objęcie pomocą stypendialną 972 uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Stypendia dały im szansę kontynuowania nauki w szkole średniej lub podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki na studiach wyższych;
 • wsparcie realizacji 691 społecznych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujących ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska;
 • umożliwienie Uczniowskiemu Funduszowi Oświaty zakupu strojów sportowych, kserokopiarki, sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów zbierających, doposażenia Biblioteki Angielskiej, a także zagospodarowania terenu Otwartej Pracowni Ekologicznej;
 • zakup przez Fundusz Zdrowia dla Biłgorajskiego Szpitala sprzętu medycznego;
 • pomoc w budowie Akademii Karate przez Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej;
 • promocję wolontariatu przez Fundusz „Pomocna Dłoń” Tarnogród np.: zakupu strojów dla wolontariuszy, upominków mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych, zorganizowanie wyjazdu integracyjnego.

Fundacja łączy darowizny darczyńców indywidualnych, firm oraz instytucji. Z tych darowizn buduje wieczysty kapitał żelazny. Kapitał żelazny FFLZB na dzień 29.02.2016 r. wynosił 1.167.000 zł.

Odsetki uzyskiwane z lokat kapitału żelaznego FFLZB przeznaczana – w formie dotacji i grantów – na finansowanie inicjatyw i programów wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców. FFLZB wspiera przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych.

Beneficjentami FFLZB są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje nie nastawione na zysk, które prowadzą działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji mieszkańców.

MISJA FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

Misją Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej jest poprawa jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów poprzez:

 • pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów,
 • wspieranie finansowe inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych,
 • inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

CELE FUNDACJI FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ

Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Ziemi Biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Kultury, sportu i turystyki.
 3. Ochrony środowiska.
 4. Programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania.
 5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

 

T